Hopp til hovedinnhold

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga skal gjennomførast i perioden 6. november til 8. desember

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får sei meininga si om læring og trivsel i skulen. Svara vert brukt av skulen og fylkeskommunen for å gjera skulen betre.