Nye nettsider for Voss gymnas

Voss gymnas sin hovudinngang.

Vestland fylke har laga nye nettsider til skulane sine. Her finn du svar på det meste, anten du er elev eller forelder.

Dette er brødteksten. Skriv det viktigaste først og deretter meir utfyllande informasjon. 

Teksten kan vere så lang du vil, men for at den skal bli enklare å lese kan det vere lurt å bryte opp teksten med mellomtitlar. Hugs at du må bruke dei førehandsdefinerte overskriftene slik at vi følgjer krava til universell utforming.

Her er nokre gode råd når ein skriv ein artikkel:

  •  Ha ein god og dekkande tittel som ikkje er for lang
  • Ikkje begynn brødteksten med ein mellomtittel.
  • Sitat er bra
  • Bilde er viktig. Helst ekte bilde frå situasjonen. Unngå «stockphotos». Ikkje ta bilde frå internett. Det kan vere rettar knytt til desse.

Det kan vere fint å sjå på ein tekst frå fleire sider. Hent inn fleire talspersonar, ta med sitat frå både elevar, lærarar eller andre.

Mellomoverskrifter

Mellomoverskrifta bør innhalde triggerord, og skal få lesaren til å få lyst til å lese meir. Ein mellomtittel treng ikkje vere ei fullstendig setning. Du må gjerne ha 2-3 avsnitt pr mellomtittel.

Du må gjerne lenke i ein nyhendestekst, men ikkje overdriv.

Sosiale medier

Del gjerne nyhenda de legg ut på sosiale media som facebok, twitter eller i andre kanalar der målgruppa er. Lenk då til saka.