Hopp til hovedinnhold

Ungvald 2023

OSLO.JPG

Måndag 27. mars deltek Voss gymnas i Ungvald-undersøkinga 2023.

I mars 2023 vert spørreundersøkinga UngVald 2023 gjennomført på 50 vidaregåande skular rundt om i Noreg. Målet er å få vite meir om unge sine erfaringar med vald og overgrep i barne- og ungdomsåra. Dette er tredje gong undersøkinga vert gjennomført og Voss gymnas er valt ut til å delta i undersøkinga.

Føremålet med undersøkinga er å skaffe unike forskingsdata for å få meir kunnskap om vald og overgrep mot barn og unge, både i dag og over tid. Kunnskapen kan brukast til å laga gode tiltak for å førebyggje vald og overgrep mot barn og unge.

Det er frivillig for elevane å delta i undersøkinga som vert gjennomført digitalt, i klasserommet, med lærar til stades. Elevane svarar anonymt.

Meir informasjon om ungvaldundersøkinga finn du her.