Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Voss gymnas har tre rådgjevarar, dei har kontor i fyrste høgda.

Rådgjevarane:

Rådgjevar kan hjelpa deg med:

 • Kvar du skal utdanne deg
 • Kva utdanning du kan ta
 • Korleis du kan studere utanlands
 • Korleis du kan skrive ein søknad
 • Tilrettelegging viss kvardagen er tung
 • Informasjon om tilbod og krav frå skular

  Rådgjevarane har teieplikt, og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven.

Rådgjevar Marit Helene Neergaard

Marit hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Studiespesialiserande
 • Musikk, dans og drama
 • Kunst, design og arkitektur
 • Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign

Marit Helene Neergaard

undervisningsstilling

Rådgjevar Gro-Marie Samland

Gro-Marie hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Helse- og oppvekstfag
 • Sal, service og reiseliv
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Påbygging til generell studiekompetanse

Gro Marie Samland

undervisningsstilling

Rådgjevar Helge Finne

Helge hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Studiespesialiserande
 • Idrettsfag
 • Toppidrett

Helge Finne

undervisningsstilling