Hopp til hovedinnhold

Utleige/utlån

Inne i idrettshallen.

Voss gymnas låner/leiger ut idrettshall, basishall og andre rom, til idrettslag og andre. Sjå vedlagte plan for oversyn. Idrettslag som ynskjer treningstider i skulen sine idrettsrom tek kontakt med Jarle Ure på Jarle.Ure@vlfk.no. 

Utlånstimeplanen for våren 2024 (pdf)

Alle andre førespurnader om leige/lån av skulen sine rom tek kontakt med Arild Een på Arild.Een@vlfk.no.