Hopp til hovedinnhold

Utleige/utlån

Inne i idrettshallen.

Voss gymnas låner/leiger ut idrettshall, basishall og andre rom, til idrettslag og andre. Sjå vedlagte plan for oversyn. Ynskjer du å låne/leige tek du kontakt med Jarle Ure på Jarle.Ure@vlfk.no.

Utlånstimeplanen for hausten 2023 (pdf)