Vaksenopplæring

Elevar på skulebenken

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Voss gymnas tilbyr vidaregåande utdanning for vaksne. I 2022/23 tilbyr vi studiekompetansefag over to år og full opplæring i helsearbeidarfag på vg2.
Ynskjer du opptak til vaksenopplæring for 2022/23.
Søk om plass på vigo.no før 1. april

 

Studiekompetansefag

For å studere ved universitet eller høgskule treng du generell studiekompetanse. Vi tilbyr dei seks faga du treng for å oppnå generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Voss gymnas tilbyr dei seks faga over to år. Undervisning vil vere på tysdagar og torsdagar.

Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass.

Oppstart i august 2022: engelsk, historie, naturfag og samfunnskunnskap.

Du registrerer søknaden din  i vigo.no

Ta gjerne kontakt med rettleiingstenesta indre Vestland, dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Liste over alle fag i Vestland finn du her

 

 

Helsefagarbeidar vg2

Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning. Vi tilbyr i 2022/23 vg2 helsearbeidarfag. For inntak treng du fyrst vg1 helse- og oppvekstfag. Det er undervisning to dagar i veka, i både fellesfag og programfag. Undervisninga vil bli lagt på tysdagar og torsdagar. 

Etter vg2 , går du to år i lære før du kan gå opp til fagprøva. Du er som vaksen sjølv ansvarleg for å søke læreplass. Det vert ikkje planlagt oppstart av vg1 helse- og oppvekstfag hausten 2022. 

Søkjarar med vaksenrett vert prioritert ved inntak, men alle kan søkje.

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Vel du helse- og oppvekst må du ønskje å jobbe med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar. Du må bry deg om andre menneske. Du som vel helse- og oppvekstfag bør vere omsorgsfull, flink til å kommunisere og god til å samhandle med menneske med ulik bakgrunn og livssituasjon. 

Samfunnet vil i tida framover ha stort behov for deg som ønskjer å arbeide innan helse- og oppvekstsektoren. Ved å velje helse- og oppvekstfag vil du verte ein attraktiv arbeidssøkjar.

Les meir om helsefagarbeidar

Krav om politiattest for alle som yter tenester i helse og omsorg

Det er krav om politiattest frå alle som yter tenester etter helse- og omsorgstenestelova, ikkje bare dei som yter tenester til barn eller personar med utviklingshemning. (Helse- og omsorgstenesteloven § 5-4). Dette betyr at du må vente å måtte levera inn ein vandelsattest når du går ut i lære eller arbeid etter toårs utdanning i skule som helsefagarbeidar.

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.

Informasjon om: