Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar i klasserommet.

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Voss gymnas tilbyr vidaregåande utdanning for vaksne. I 2023/24 tilbyr vi studiekompetansefag over to år og nytt av året er utdanning innan sal, service og reiseliv!
Ynskjer du opptak til vaksenopplæring for 2023/24? 
Søk om plass på vigo.no før 1. mars

 

Studiekompetansefag

For å studere ved universitet eller høgskule treng du generell studiekompetanse. Vi tilbyr dei seks faga du treng for å oppnå generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Voss gymnas tilbyr dei seks faga over to år. Undervisning vil vere på tysdagar og torsdagar.

Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass.

Oppstart i august 2023: matematikk og norsk

I 2024/25: engelsk, historie, naturfag og samfunnskunnskap.

Du registrerer søknaden din  i vigo.no

Ta gjerne kontakt med rettleiingstenesta indre Vestland, dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Liste over alle fag i Vestland finn du her

 

 

Sal, service og reiseliv vg1

Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning. Vi tilbyr i 2023/24 vg1 sal, service og reiseliv. Det er undervisning to dagar i veka, i både fellesfag og programfag. Undervisninga vil bli lagt på tysdagar og torsdagar. 

Utdanninga går over to år. Etter vg2 , går du to år i lære i salsfaget eller reiselivsfaget før du kan gå opp til fagprøva. Du er som vaksen sjølv ansvarleg for å søke læreplass. Om du har mykje erfaring, kan du gå opp til fagprøva som praksiskandidat etter skulegang.  

Søkjarar med vaksenrett vert prioritert ved inntak, men alle kan søkje.

Kvifor velje sal, service og reiseliv?

Dersom du vel linja sal, service og reiseliv, får du ei utdanning som opnar for ei rekke spennande karrieremogelegheiter innanfor sal, marknadsføring og reiseliv. På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.

Informasjon om: