Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar i klasserommet.

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Voss gymnas tilbyr vidaregåande utdanning for vaksne. I 2024/25 tilbyr vi studiekompetansefag over to år og utdanning innan sal, service og reiseliv.
Ynskjer du opptak til vaksenopplæring for 2024/25? 
Søk om plass på vigo.no før 1. mars

 

Studiekompetansefag

For å studere ved universitet eller høgskule treng du generell studiekompetanse. Vi tilbyr dei seks faga du treng for å oppnå generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Voss gymnas tilbyr dei seks faga over to år. Undervisning vil vere på tysdagar og torsdagar.

Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass.

Skuleåret 2024/25: engelsk, historie, naturfag og samfunnskunnskap.
2025/26 er det undervisning i: matematikk og norsk.

Utdanninga går over to år.

Du registrerer søknaden din  i vigo.no

Ta gjerne kontakt med rettleiingstenesta indre Vestland, dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Liste over alle fagtilbod i Vestland finn du her

 

 

Sal og reiseliv vg2

Utdanninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ønskjer å kombinere jobb og utdanning. Vi tilbyr i 2024/25 vg2 sal og reiseliv. Det er undervisning to dagar i veka, i både fellesfag og programfag. Undervisninga vil bli lagt til tysdagar og torsdagar. 

Utdanninga går over to år og starta opp i 2023/24 med vg1 sal, service og reiseliv.
Etter vg2 , går du to år i lære i salsfaget eller reiselivsfaget før du kan gå opp til fagprøva. Du er som vaksen sjølv ansvarleg for å søke læreplass. Om du har mykje erfaring, kan du gå opp til fagprøva som praksiskandidat etter skulegang.  

Søkjarar med vaksenrett vert prioritert ved inntak, men alle kan søkje.

Kvifor velje sal, service og reiseliv?

Dersom du vel linja sal, service og reiseliv, får du ei utdanning som opnar for ei rekke spennande karrieremogelegheiter innanfor sal, marknadsføring og reiseliv. På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.

Informasjon om: