Hopp til hovedinnhold

Parkering

Tilsette

Skulen har oppmerka parkeringsplassar for tilsette med gyldig parkeringsoblat.
Parkeringsoblat kan kjøpast i ekspedisjonen for eit semester om gongen, og må plasserast godt synleg i frontruta.

Elevar

Elevar kan parkere ATV/UTV/moped på tilvist område.

Gjester

Skulen har to gjesteparkeringsplassar, og den som parkerer der må vende seg i ekspedisjonen for å låne gjesteparkeringskort. Kortet må plasserast godt synleg i frontruta. Dersom det er fullt på gjesteparkeringa, er næraste parkering i parkeringshuset Vossapark like nedanfor Voss gymnas.

Parkering for forflytningshemma

Skulen har tre plassar for forflytningshemma, og gyldig parkeringskort må plasserast godt synleg i frontruta.

Voss Parkering

Skulen har avtale med Voss Parkering, og du vil få bot om du parkerer utanfor tilvist område, eller utan gyldig parkeringsoblat/parkeringskort.

Sykkelparkering

Skulen har sykkelparkering.