Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOT

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.

Hugs søknadsfristen

1. mars er fristen for å søke vidaregåande opplæring.

Aktuelle saker

16.03.2022

Forskerfabrikken

Siste veka i skuleferien skal Forskerfabrikken vera på Newton-rommet og ha forskarkurs for 4-6. klassingar.

11.02.2022

Nye nettsider for Voss gymnas

Vestland fylke har laga nye nettsider til skulane sine. Her finn du svar på det meste, anten du er elev eller forelder.

Voss gymnas sin hovudinngang.
11.02.2022

Møte russ/føresette

Samarbeidsgruppa for russen i Vestland fylkeskommune arrangerer felles informasjonsmøte for russ/føresette 15.02.2022