Hopp til hovedinnhold
Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring, innføringsklasse og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOTLOGO

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.
 Bilete av Voss gymnas

Foreldremøte hausten 2023

Datoar for dei ordinære foreldremøta er tysdag 24. oktober for vg2 og onsdag 1. november for vg1.

Aktuelle saker

10.08.2023

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Stipenda går til idrettsutøvarar som markerer seg med gode nasjonale og/eller internasjonale prestasjonar i idrett.

10.08.2023

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga skal gjennomførast i perioden 6. november til 8. desember

21.03.2023

19. mai

Elevfri/eksamensdag 19. mai. Fredag 19. mai er eksamensdag i sidemål. Det er førebuingsdag for elevar med kort butidslæreplan samt norsk vg2 yrkesfag. For andre elevar er denne dagen ein fridag.