Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOT

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.

Velkomen til foreldremøte på Voss gymnas!

Aktuelle saker

16.03.2022

Forskerfabrikken

Siste veka i skuleferien skal Forskerfabrikken vera på Newton-rommet og ha forskarkurs for 4-6. klassingar.

11.02.2022

Møte russ/føresette

Samarbeidsgruppa for russen i Vestland fylkeskommune arrangerer felles informasjonsmøte for russ/føresette 15.02.2022

11.02.2022

Foreldremøte

Voss gymnas inviterer til foreldremøte for vg1, tysdag 1. november.