Hopp til hovedinnhold
Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring, innføringsklasse og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOTLOGO

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.
Bilde av Voss gymnas

Skulestart 15. august 2024

Me ynskjer dykk velkomne til eit nytt skuleår!

Aktuelle saker

24.06.2024

Skyss til skulen

Hugs å søkje om skuleskyss før skulestart. Elevane kan reise gratis til skulen første skuledag.

05.03.2024

Foreldremøte for russen 2024

Voss gymnas inviterer til foreldremøte for russen onsdag 20. mars kl 18. Møtet vert på Teams.

06.02.2024

Ledige læreplassar 2024

Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for Indre Hordaland har fylgjande ledige læreplassar.

24.01.2024

Ungdata-undersøkinga 2024

I 2024 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Vestland blant elevar i den vidaregåande skulen.