Hopp til hovedinnhold
Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring, innføringsklasse og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOTLOGO

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.
 Bilete av Voss gymnas

Foreldremøte om ekskursjonar på Vg2 SF

Det vert digitalt foreldremøte den 16. november kl. 18.00

Aktuelle saker

10.08.2023

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Stipenda går til idrettsutøvarar som markerer seg med gode nasjonale og/eller internasjonale prestasjonar i idrett.

10.08.2023

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga skal gjennomførast i perioden 27. november til 8. desember

21.03.2023

19. mai

Elevfri/eksamensdag 19. mai. Fredag 19. mai er eksamensdag i sidemål. Det er førebuingsdag for elevar med kort butidslæreplan samt norsk vg2 yrkesfag. For andre elevar er denne dagen ein fridag.