Hopp til hovedinnhold
Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOTLOGO

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.
 Bilete av Voss gymnas

Velkomen til føredrag og foreldremøte på Voss gymnas!

Aktuelle saker

23.03.2023

Ungvald 2023

Måndag 27. mars deltek Voss gymnas i Ungvald-undersøkinga 2023.

21.03.2023

19. mai

Elevfri/eksamensdag 19. mai. Fredag 19. mai er eksamensdag i sidemål. Det er førebuingsdag for elevar med kort butidslæreplan samt norsk vg2 yrkesfag. For andre elevar er denne dagen ein fridag.

14.03.2023

Praksis i utlandet gjennom Erasmus+

Voss gymnas tilbyr opphald i utlandet gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+. Her kan du lesa om elevane sine opplevingar ute i Europa.