Bilde av Voss gymnas.

Velkomen til Voss gymnas!

Voss gymnas har ei flott plassering, i sentrum av Voss. Her er kort veg til alt! Skulen var ny i 2017 og tilbyr fantastiske fasilitetar innanfor alle våre åtte utdanningsprogram. Me har omlag 600 elevar fordelt både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram. I tillegg tilbyr skulen påbygging til studiekompetanse, vaksenopplæring og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider ved Voss gymnas.
MOTLOGO

Voss gymnas er ein MOT-skule

Voss gymnas jobbar systematisk og målretta for å skape eit godt skulemiljø fordi me veit at det er grunnlaget for eit godt læringsmiljø.
 Bilete av Voss gymnas

Velkomen til føredrag og foreldremøte på Voss gymnas!

Aktuelle saker

21.12.2022

Er du vaksen og ynskjer utdanning innan sal og reiseliv?

Nytt utdanningstilbod for vaksne på Voss gymnas!

13.12.2022

Flotte resultat i MOT-undersøkinga

Flotte resultat for Voss gymnas i MOT-undersøkinga 2022

MOT
13.12.2022

Kunst- og designmarknad

Den 16. desember inviterer KDA/FBIE til kunst- og designmarknad på Voss gymnas.

Kunst - og designmarknad og kafè 16. desember kl 14:30 til 19:00.