Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)
Spesialpedagog/seniorrådgjevar
Eli Skjervheim
Telefon 56 53 23 93
Send e-post til PPT

Spesialpedagog/rådgjevar
Espen Kvamme
Telefon 56 53 23 94
Send e-post til PPT

Rådgjevar
Erle Marie Rundhovde
Telefon 57 99 24 33 / 415 55 224
Send e-post til PPT

 

Oppfølgingstenesta (OT)
Seniorrådgjevar
Jorunn Zakariassen
Send e-post til OT
Telefon 464 29 569


Opplæring i bedrift
Rådgjevar
Grethe Sjøberg Hernes
Send e-post til opplæring i bedrift
Telefon 482 66 564


Vaksenopplæringa
Spesialrådgjevar
Linn Birkeland
Send e-post til vaksenopplæringa
Telefon 481 54 669