Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)
Spesialpedagog/seniorrådgjevar
Eli Skjervheim
Telefon 57 63 81 08 / 464 44 912
Send e-post til PPT

Spesialpedagog/rådgjevar
Espen Kvamme
Telefon 57 63 81 12 / 404 00 180
Send e-post til PPT

Rådgjevar
Erle Marie Rundhovde
Telefon 57 99 24 33 / 415 55 224
Send e-post til PPT

Rådgjevar
Ida Marie Nordeide
Telefon 954 88 093
Send e-post til PPT

 

Oppfølgingstenesta (OT)
Seniorrådgjevar
Jorunn Zakariassen
Send e-post til OT
Telefon 464 29 569


Opplæring i bedrift
Seniorrådgjevar
Camilla Belsnes
Send e-post til opplæring i bedrift
Telefon 489 59 478


Vaksenopplæringa
Spesialrådgjevar
Linn Birkeland
Send e-post til vaksenopplæringa
Telefon 481 54 669