Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Ein som ventar på bussen

Det er Skyss som har ansvaret for skuleskyssen i Vestland. Som elev på vidaregåande skule kan du ha rett på gratis skuleskyss.

Hjå Skyss finn du informasjon om skuleskyssordninga, kven som har rett på gratis skuleskyss, korleis du søker og tilrettelagt skyss.

Planlegg reisa di på Skyss reiseplanleggar

Du kan velje om du vil ha billetten som kort, eller som mobilbillett, sjå informasjon om skuleskyssbillett

Hugs å søkje om skuleskyss før skulestart. Elevane kan reisa gratis til skulen første skuledag.