Hopp til hovedinnhold

19. mai

Elevfri/eksamensdag 19. mai. Fredag 19. mai er eksamensdag i sidemål. Det er førebuingsdag for elevar med kort butidslæreplan samt norsk vg2 yrkesfag. For andre elevar er denne dagen ein fridag.