Hopp til hovedinnhold

Møte russ/føresette

russ 2022.jpg

Samarbeidsgruppa for russen i Vestland fylkeskommune arrangerer felles informasjonsmøte for russ/føresette 15.02.2022


Informasjonsmøtet blir digitalt frå klokka 18:00 – 19:00. Både russen og deira føresette vil få tilsendt SMS med meir informasjon nærare møtedato. Det blir gjort opptak av informasjonsmøtet, som seinare vert publisert på vestruss.no. Deltakarar på møtet: Kari Birkeland, Russepresidenten for Vestland, Politi, Helsesjukepleiar, Trygg Trafikk, Vegvesenet, Vestland fylkeskommune


Dersom det er nokon av dei føresette til vg3-elevane våre som har spørsmål i etterkant av møtet, så kan dei ta kontakt med avd. leiar for elevtenesta Terje Lydvo.
e-post: terje.lydvo@vlfk.no mob: 409 16 238.

Leiinga på Voss gymnas har jamleg dialog med russen på skulen, og me vil òg prøve å gjennomføre ei lokal informasjonsøkt for elevane i forkant av russetida her på skulen.


På vestruss.no kan russ/føresette lese finne meir informasjon om ulike aktivitetar framover.