Hopp til hovedinnhold

Skyss til skulen

Hugs å søkje om skuleskyss før skulestart. Elevane kan reise gratis til skulen første skuledag.

Det er Skyss som har ansvaret for skuleskyssen i Vestland. Som elev på vidaregåande skule kan du ha rett på gratis skuleskyss.

Hjå Skyss finn du informasjon om skuleskyssordninga, kven som har rett på gratis skuleskyss, korleis du søker og tilrettelagt skyss.

Planlegg reisa di på Skyss reiseplanleggar

Du kan velje om du vil ha billetten som kort, eller som mobilbillett, sjå informasjon om skuleskyssbillett